ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ
ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ ΚΑΛΗΔΙΑΜΟΝΗ