ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ

 • Κάθε άτομο που θα κατασκηνώσει, κατά την είσοδο του στηνκατασκήνωση υποχρεούται να συμπληρώσει έντυπο- ερωτηματολόγιο με τα στοιχείατου(χώρα προέλευσης, αριθμό δημοσίου εγγράφου, διεύθυνση, τηλέφωνο) και να παραδώσει το διαβατήριο, ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησής του στη ρεσεψιόν μέχρι το τέλος της διαμονής.
 • Την ημέρα αναχωρήσεως ο πελάτης έχει δικαίωμα να παραμείνει στον ενοικιαζόμενο χώρο μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι. Σε περίπτωση καθυστέρησης της αναχωρήσεώς του πέραν της καθορισμένης αυτής ώρας υποχρεούται να καταβάλλει εάν παραμείνει το πλήρες αντίτιμο της διανυκτέρευσης.
 • Κατά τη διάρκεια των ωρών κοινής ησυχίας από 14:30 – 17:00 και από 00:00-07:00, ο/η κάθε κατασκηνωτής/τρια είναι υποχρεωμένος/η να μην διαταράσσει την ησυχία των υπολοίπων.
 • Οι Κατασκηνωτές είναι υποχρεωμένοι να προσέχουν ώστε να μην προκαλούν ζημίες στις εγκαταστάσεις ή στο εξοπλισμό της κατασκήνωσης. Ιδιαίτερα παρακαλούνται οι κατασκηνωτές να προσέχουν και να μην ρυπαίνουν τα δέντρα και την βλάστηση σε όλο τον περιβάλλοντα χώρο των σκηνών. Σε περίπτωση που προκληθεί ζημία στις εγκαταστάσεις ή στον εξοπλισμό με υπαιτιότητα του πελάτη, υποχρεούται στην καταβολή του αντίτιμου της προσκληθείσας ζημιάς.
 • Απαγορεύεται η είσοδος σε μη διαμένοντες στον χώρο της κατασκήνωσης. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η επίσκεψη μόνο κατόπιν αδείας από την ρεσεψιόν του Κάμπινγκ και ύστερα από την παράδοση της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου.
 • Τα σκυλιά πρέπει να είναι δεμένα και να φορούν φίμωτρο. Η ελεύθερη διακίνησή τους στο χώρο της κατασκήνωσης χωρίς φίμωτρο απαγορεύεται. Σε περίπτωση που ο σκύλος ενοχλεί πρέπει να απομακρυνθεί.
 • Η μέγιστη ταχύτητα τροχοφόρων εντός του Κάμπινγκ είναι 5 χλμ/ω.
 • Απαγορεύεται αυστηρότατα η φωτιά στο ύπαιθρο για ψήσιμο ή για άλλους σκοπούς ή η χρήση εύφλεκτων υλικών στο χώρο της κατασκήνωσης.
 • Η Διεύθυνση του Κάμπινγκ δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν απώλεια αντικειμένων λόγω κλοπής ή φθοράς. Οι Κατασκηνωτές πρέπει να φροντίζουν οι ίδιοι για την φύλαξη αντικειμένων της ιδιοκτησίας τους. Αντικείμενα αξίας μπορούν να δοθούν για φύλαξη στις ειδικές θυρίδες που υπάρχουν στη ρεσεψιόν.
 • Η Διεύθυνση του Κάμπινγκ απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για βλάβη –κλοπή –ζημιά- φωτιά που προκαλείται στην Σκηνή του κατασκηνωτή από το ίδιο ή από τρίτο πρόσωπο ή από καιρικά φαινόμενα (πλημμύρα –κεραυνούς –φωτιά –πτώση δένδρου).
 • Η θέση στην οποία τοποθετείται η σκηνή υποδεικνύεται αποκλειστικά από το αρμόδιο προσωπικό του Κάμπινγκ. Επίσης απαγορεύεται η αλλαγή θέσεως χωρίς την προηγούμενη έγκριση του υπευθύνου της ρεσεψιόν.
 • Παρακαλούμε δείξτε ιδιαίτερη ευαισθησία στους κοινοχρήστους χώρους (W.C., ΝΤΟΥΖ, κ.λπ.) και μην καταναλώνετε άσκοπα ζεστό νερό και ρεύμα, γιατί η αλόγιστη χρήση συνεπάγετε την αισθητή μείωση και την υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας.
 • Ο Διευθυντής του Κάμπινγκ έχει το δικαίωμα σε περίπτωση που οι κατασκηνωτές δεν ακολουθούν τον ισχύοντα κανονισμό και δεν πειθαρχούν σε γενόμενη παρατήρηση ή υπόδειξη να τους απαγορεύσει την παραμονή ή την είσοδο στην κατασκήνωση όπως επίσης και να προβεί στην απομάκρυνσή τους από τον χώρο του Κάμπινγκ.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ
ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ ΚΑΛΗΔΙΑΜΟΝΗ